banner

Kostenraming

Voordat u een ontwerp laat uitwerken tot een gedetaileerd bouwplan of een bouwplan als vergunningsaanvraag indient wilt u wellicht graag weten wat voor prijskaartje er aan het desbetreffende plan hangt. Om u daarin meer duidelijkheid te verschaffen kunnen wij u een raming van de uitvoeringskosten geven door middel van een kostencalculatie. Op basis van een grove berekening met eenheidsprijzen kan snel een indicatie van het prijsniveau van een ontwerp worden gegeven.

Een verder uitgewerkt bouwplan kan door middel van een elementenbegroting veel nauwkeuriger worden geraamd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een actuele database van tarieven en materiaalkosten zodat u een realistische indicatie van de te verwachten kosten ontvangt. op basis van de kostenindicatie kunt u weloverwogen besluiten om het plan ongewijzigd voort te zetten of het bouwplan aan te passen aan het door u beoogde prijsniveau.